Vanliga frågor

Hur går en TCM diagnos till?

Diagnostiken inom TCM bygger på att se, höra, känna, fråga och syndromdifferentiera. Även tung/puls-diagnostik ingår.

För att kunna ställa en korrekt diagnos krävs en förmåga till känslighet och uppfattning bortom det vardagliga. Det är inte alltid som det uppenbara, det som syns på utsidan, är det viktigaste för helhetsbedömningen.

Under diagnosfasen är det viktigt att du känner att du kan lita på mig, och att du kan tala öppet om dina problem, eftersom det kan vara avgörande för en korrekt diagnos. Självfallet har jag tystnadsplikt.

Hur många behandlingar behövs för att ge resultat?

Hur många behandlingar som behövs är individuellt och beror på faktorer som din kondition och ålder. Det finns människor som tillfrisknar efter en enda behandling, och andra som svarar långsamt.

Behandlingarnas antal och täthet beror förstås också på problemens art. Generellt går man på hårdare vid nya obalanser, medan gamla obalanser behöver väckas och läkas i lugn och ro.

För akuta besvär som snuva eller ryggskott räcker ofta 1-3 besök, gärna två gånger i veckan. Vid kroniska besvär är 5-10 behandlingar vanligast, gärna ett besök i veckan.

Varför blir vi sjuka?

Varje människa har sin egen unika energibalans. När Qi blockeras i energikanalerna eller meridianerna är det som om det skulle komma en sten i en trädgårdsslang: vattnet i slangen kan inte flöda fritt, och når inte fram som det ska.

När en sådan blockering stör flödet under lång tid uppstår det vi kallar sjukdom. En obalans. Blockeringen kan också uppstå när du får en skada. När du väl har energiblockeringar är du mer mottaglig för nya hälsoproblem. Fysisk obalans kan leda till känslomässiga blockeringar och tvärtom: känslomässiga faktorer kan leda till fysiska problem. Till och med allvarliga sjukdomar har en gång börjat som en energiblockering, och för att sjukdomen inte ska komma tillbaka behöver den behandlas också på det mentala planet. Kanske behöver just den här människan till exempel sluta fred med sig själv.

Det här betyder förstås inte att den som är sjuk ska skuldbelägga sig själv, eftersom processen är omedveten. Det här synsättet kan istället användas som en inbjudan att möta sjukdomen från ett annat perspektiv, och inse vikten av att ta hand om sig själv på djupet.

Hur känns akupunktur?

Nålarna är sterila engångsnålar, och så tunna (högst 0,25 mm i diameter) att själva sticket sällan känns. Däremot kan det ömma och pirra lite när energiflödet kommer igång. Efter behandlingen kan du känna dig trött och lite yr. Men du kan lika gärna känna dig euforisk, klar och fylld av energi. Eller precis som vanligt.

Det är väldigt individuellt vad människor tål, så jag brukar börja försiktigt. Hur du än reagerar på behandlingen är det klokast att ta det lugnt efteråt, dricka mycket vatten och inte ta några viktiga beslut den dagen. Det starka energiflödet kan ibland försvaga omdömet, och man tror att man orkar med mycket mer än vad som är hälsosamt.

För vem passar akupunktur?

Akupunktur passar i princip vem som helst. Jag behandlar inte cancer, epilepsi eller schizofreni, och jag behandlar inte barn under 8 år med nålar. Men för varje människa finns olika metoder att välja på för att stärka hennes självläkande kraft i den situation hon befinner sig, kanske efter en operation eller som komplement till annan skolmedicinsk behandling.

De mjukare metoderna inom TCM kan användas som stärkande komplement vid andra behandlingar, men akupunktur är stark medicin i sig. Om du redan är under behandling med andra metoder – västerländska eller österländska – är det bra att slutföra den innan du går till en akupunktör. Använd en behandlare åt gången.

Akupunktur används ofta för att öka fertiliteten eller lindra klimakteriebesvär. Om du redan är gravid är det viktigt att du talar om det, eftersom olika punkter inte ska behandlas under olika veckor av graviditeten.

Kan jag gå på jobb efter Tui Na massage?

Tui Na massage ger ofta relativt kraftiga reaktioner. Många blir frusna och fruktansvärt trötta, och vissa kan känna en lätt yrsel och förvirring. I så fall finns möjlighet att stanna kvar och vila en stund. Undvik att köra bil eller jobba om du känner dig yr eller mår illa. Drick mycket vatten och klä dig varmt om du känner dig ruggig.

Hur du reagerar på de två första behandlingarna säger något om vilken typ av människa du är och hur du svarar på behandlingen.

När du ringer och bokar din första behandling rekommenderar jag att du kommer så sent på dagen och kanske så sent under veckan som möjligt. Utrymme att vila och känna efter hur du mår efteråt stärker behandlingens effekt, så att du får mer valuta för pengarna.

Vad är det som händer vid Xin Ping?

Behandlingen av obalanser på energiplanet är ett sätt att ”skriva om” sin historia och neutralisera gamla trauman så att de inte längre påverkar kropp och psyke.

Resultatet är en autentisk frigörelse och frihet: plötsligt finns de gamla snubbeltrådarna inte längre där.

De allra skickligaste terapeuterna kan bota människor bara på några sekunder. Men effekten är också individuell, och handlar om problemens art, hur mycket rädslor som finns, och hur mycket människan är villig att öppna sig och jobba med sig själv.

Så varma stenar är nybörjarvarianten av TCM?

Ja, varför inte? Varma stenar passar alla, är djupt avkopplande och kan vara en ingång till annan behandling för den som är ovan.

Just därför är Varma stenar en perfekt gåva. En stund av lyxig njutning till småbarnsföräldrar som inte får sova, eller till en vän som arbetar hårt framför datorn hela dagarna och behöver slappna av och koppla bort hjärnan för en stund. Också män börjar hitta hit och förstå poängen med den här sortens avkoppling och njutning.

En gåva kan ju också vara något du ger dig själv när du vill lyxa till det och belöna dig för något!