Behandlingar enligt TCM

TCM, traditionell kinesisk medicin, är ett av de äldsta och mest kompletta terapeutiska systemen i världen, och dessutom den mest väldokumenterade traditionella läkekonsten. Kinesisk medicin är en holistisk medicin. Människan ses som ett energisystem, där alla delar är beroende av varandra. Genom kroppen löper ett nätverk av meridianer, en slags energikanaler som förser minsta cell med Qi, livsenergi.

Så länge Qi flödar fritt och harmoniskt i meridianerna är du frisk. Här ligger också nyckeln till läkning: varje behandling syftar till att återställa den inre balansen så att energin åter kan flöda fritt. Då stärks människans egna självläkande resurser, och kropp och själ kan läka sig själva.

Skräddarsydd behandling

Olika behandlingsformer används parallellt och kompletterar varandra. Jag arbetar fram för allt med akupunktur, tui na massage och xin ping. Andra TCM-behandlingar är bland annat moxa, en värmebehandling för att värma och stimulera enskilda akupunkturpunkter, och koppning, där man med hjälp av glaskoppar skapar vakuum på kroppen och stimulerar syresättningen av blodet. Behandlingen skräddarsys, men är också ett lagarbete.

 

Vid vårt första möte kartlägger vi dina problem och ställer en omfattande individuell diagnos enligt kinesiska principer. Sen väljer vi behandlingsmetoder utifrån just dina behov. Du får också goda råd om hur du ska ta hand om dig själv, bland annat i form av kostråd enligt TCM och kanske övningar att utföra hemma. Avsikten är att du ska få mer energi och bli medveten om att du själv kan utveckla dig vidare på egen hand.

Det är min sak som terapeut att ställa rätt diagnos och ge god behandling. Men läkning på djupet kräver ett lagarbete mellan terapeut och klient. Jag sätter igång processer och erbjuder verktyg. Men resultatet av mina behandlingar påverkas också av din livssituation, dina livsval och tankemönster, och av om du är villig att förändra det som skapar obalans.