Priser

Priser för valbar behandling
75 min 120 euro
45 min 70 euro
20 min 45 euro

Holy Fire III Karuna Reiki
50 euro

Laserbehandling (massage ingår)
70 euro

Varma stenar
75 min 120 euro

Vid uteblivet besök och sen avbokning debiteras 50 euro.

Vid hembesök tillkommer en besöksavgift.

Priserna inkluderar 24% moms.

5 euro rabatt på 45 minuters behandling
Denna rabatt får du om du tillhör någon av följande grupper:

  • Pensionärer
  • Studerande
  • Långtidssjukskrivna

Medlemmar i Diabetesföreningen på Åland erhåller 5 euro rabatt på medicinsk fotvård 45 minuter.