Tui Na massage

Medicinsk massage – Energibehandling på djupet.

Tui Na är en djupavslappnande medicinsk massage, relativt fast och hård, även om den självklart anpassas till kundens hälsotillstånd och ålder. Massagen är mycket djupgående och sker längs meridianer och akupunkturpunkter för att rätta till obalanser i energiflödet. Tui Na kan ges som enskild behandling eller som komplement till akupunktur. Den kan även ges som friskvårdsbehandling för avslappning vid till exempel hög stress.

Många blir trötta efter behandlingen. Men när tröttheten lagt sig kommer belöningen. När energiblockeringarna släpper börjar lymfan och blodet forsa fritt. Livsenergin kommer tillbaka, psyket lättar och man känner sig ofta alert och energisk.

För mig som terapeut är Tui Na massage ett bra sätt att lära känna en ny kund. Medan jag masserar dig känner jag in hur du mår och varför, och på så sätt fungerar Tui Na också som en diagnosmetod och en inledning på en behandlingsprocess.

Behandlingstid: 20 eller 45 minuter.