Kontakt

HälsoMagneten
Katarina Johansson
Måsvägen 2
AX-22100 Mariehamn

Öppethållningstider
Vardagar enligt överenskommelse eftersom jag även gör hembesök.

Telefon
+358 (0)18 23707
+358 (0)40 748 7707

E-post
halsomagneten[at]gmail.com

Bank
Ålandsbanken
IBAN    FI72 6601 0001 0081 43
BIC        AABAFI22

FO-nummer
1879061-0


Säker behandling av personuppgifter
När du skickar en förfrågan eller är kund hos någon lämnar du ifrån dig personuppgifter. HälsoMagneten, det vill säga jag Katarina Johansson, behandlar alltid personuppgifter med högsta diskretion och säkerhet. De används endast till att du ska få bästa möjliga service och korrekt behandling/tjänster. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande dataskyddsförordning och lagstiftning. Du kan när som helst begära att jag rättar eller raderar din information. Du kan även begära ut information om vad för personuppgifter som finns lagrat hos HälsoMagneten om dig.