Xin Ping

Modern energipsykologi – Qi Gong-rörelse för att återställa harmonin.

’Xin’ betyder ’hjärtefrid’ på kinesiska, och Xin Ping kan sägas vara en energipsykologisk metod för att återställa harmoni och balans i kropp och själ, ett mjukt sätt att möta djupt liggande problem. Grundtanken är att varje situation i livet som orsakar obehag, stress eller annat lidande, också lämnar spår på energiplanet. På samma sätt lämnar alla kroppsliga symptom ett motsvarande avtryck i människans energi. Genom att fokusera på de här avtrycken kan man behandla så väl fysiska som psykiska besvär.

Som kund får du också själv lära dig att arbeta med din obalans med hjälp av en mycket enkel Qi Gong-rörelse, där du föreställer dig att du samlar dina problem i en imaginär ”boll” av energi.

Metoden är utarbetad av den kinesiske läkaren och Qi Gong-mästaren Wang Zong Ping på basen av traditionell kinesisk medicin och hans egen verksamhet.

Behandlingstid: 45 minuter.